۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

ایستاده مردن

با دلی پر از امید و روحی خسته و آزرده از استبداد و ریا و دروغ  در اینجا می نویسم.  امیدوارم نوشتن در اینجا و نقد شدن توسط خوانندگانم به ارتقای آگاهی خودم کمک کند
خسته نشو
شروع کن
به انتشار خورشید
 

هیچ نظری موجود نیست: